Tekstgrootte: Voorkeuren

29-11-2019Casemanagersmodel NAH/CVA Salland gepresenteerd op landelijk CVA Symposium

Afbeelding: Anke Harbers

Op 29 november 2019 presenteerden Anke Harbers van Klimmendaal, Jan Weessies van MEE en Linda Vos van het Deventer Ziekenhuis een casemanagersmodel op het landelijk CVA symposium 2019 in Utrecht. In opdracht van het netwerk hersenletsel Salland hebben elf deelnemende organisaties een model beschreven en aangeleverd voor de implementatie van een casemanager NAH/CVA in de regio Salland. De elf deelnemende organisaties zijn Tactus, HCDO, InteraktContour, DimenceGroep, MEE, Zozijn, Carinova, Solis, Deventer Ziekenhuis, Klimmendaal en ZGR. 

Aanleiding
In 2018 is in Salland en omgeving de ‘patiënt journey CVA’ in kaart gebracht. De patiënt journey is ontstaan uit de intentie om de ketenzorg te versterken en daarmee de kwaliteit van zorg en behandeling te verhogen. Hersenletsel Salland heeft daarna de opdracht gegeven om een casemanagementmodel te ontwikkelen. Het casemanagementmodel richt zich op de zorg rondom patiënten (en hun mantelzorgers) waarbij sprake is van NAH of een CVA, wat is vastgesteld na opname in het Deventer Ziekenhuis.

Samenhangende ketenzorg
De doelstelling van dit casemanagementmodel is het realiseren van een samenhangende ketenzorg aan mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers. Daarmee heeft de cliënt één aanspreekpunt met betrekking tot de zorg en hulpverlening met een eenduidige overdracht tussen de ketenpartners.  Als onderlegger van het model is er onder andere een aanmeldprocedure en overdrachtsprocedure beschreven.

Doel van de casemanager
De taak van de  casemanager is het volgen van de patiënt en de mantelzorger en waar nodig ondersteunen tijdens de behandelingen en begeleiding, in de verschillende fasen van de ketenzorg. Daarnaast dient de casemanager ervoor te zorgen dat de overgang naar een andere fase in de ketenzorg zo soepel mogelijk verloopt. In het netwerk Hersenletsel Salland is gekozen voor een casemanagementmodel waarbij er voor de patiënt per ketenfase een casemanager actief is.

Kijk voor meer informatie op
https://www.kennisnetwerkcva.nl/agenda/cva-symposium-2019-de-kracht-van-leren/

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook