Tekstgrootte: Voorkeuren

15-03-2021Brain Awareness Week: Hersenletsel en communicatie

Afbeelding: Anke Harbers9253FRP

Tijdens de Brain Awareness Week staat de patiënt met hersenletsel centraal. We laten specialisten van Klimmendaal aan het woord die zich bezighouden met thema’s rondom hersenletsel. Klinisch linguïst Anke Harbers maakt deel uit van het afasieteam van Klimmendaal.

Anke: “Het afasieteam bestaat uit deskundigen op het gebied van communicatiestoornissen en -beperkingen. Samen met de patiënt brengen wij de communicatieproblemen in kaart die van invloed zijn op het dagelijks functioneren. Daarbij kijken we naar taal, communicatie en cognitie. Het afasieteam bestaat uit een revalidatiearts, een logopedist, een klinisch linguïst gespecialiseerd in verworven taalstoornissen en een GZ-psycholoog gespecialiseerd in neuropsychologie.

Onderzoek en behandeladviezen
Om een goed behandel- en begeleidingstraject op te starten voor de afasiepatiënt brengt het afasieteam de taalstoornissen in de vier taalmodaliteiten (spreken, begrijpen, schrijven en lezen) nauwkeurig in kaart. Ook is het van belang om andere stoornissen en beperkingen te inventariseren. Zo nodig adviseert het team om voor de bijkomende problemen een begeleidingstraject te starten. Het afasieteam richt zich op communicatie, taal en cognitie.

Verschillende onderzoeken
Het afasieteam kan afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt verschillende onderzoeken uitvoeren. Een linguïstisch en logopedisch onderzoek brengt de precieze aard en ernst van de taalstoornis in kaart. Ook andere stoornissen op het gebied van communicatie worden onderzocht en er volgt een beoordeling van de non-verbale communicatiemogelijkheden. In een revalidatiegeneeskundig onderzoek inventariseert de revalidatiearts de stoornissen, beperkingen en  problemen in het dagelijkse leven. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek worden de cognitieve functies beoordeeld.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
De resultaten van de onderzoeken worden besproken met de patiënt. Als de patiënt reeds in behandeling is bij een logopedist wordt deze uitgenodigd voor een overleg met het afasieteam. In dit overleg wordt het behandeladvies geformuleerd. Dit advies, inclusief de testgegevens, wordt schriftelijk verstrekt aan de behandelend logopedist en de verwijzer. Het traject bij het afasieteam duurt vanaf intake tot behandeladvies in totaal gemiddeld zes weken. Het onderzoek door het afasieteam vormt, in combinatie met een behandeladvies, een goede basis voor een op de patiënt afgestemde (vervolg)behandeling door bijvoorbeeld de eigen logopedist. Behandeling binnen Klimmendaal is ook mogelijk.

Mensen met afasie en hun behandelaars zoals artsen, logopedisten en psychologen kunnen bij ons terecht met vragen en/of verwijzingen. Ook mensen met afasieproblemen en hun behandelaars uit andere instellingen of praktijken dan Klimmendaal kunnen bij ons advies inwinnen. Het team richt zich op dienstverlening naar collega’s, zowel intern als in de eerste en tweede lijn.”

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook