Tekstgrootte: Voorkeuren

18-12-2014Bezuinigingen zorg treffen ook RMCGK

RMC Groot Klimmendaal is hét revalidatie medisch centrum voor specialistische revalidatie van volwassenen, kinderen & jongeren. RMC Groot Klimmendaal biedt revalidatie voor diegenen die door een ziekte, ongeval of afwijking bij de geboorte te maken hebben met (dreigende) lichamelijke, cognitieve of meervoudige beperkingen.

Zoals de hele Nederlandse zorgsector momenteel ingrijpende maatregelen ondergaat, wordt ook RMC Groot Klimmendaal geconfronteerd met bezuinigingsmaatregelen van overheidswege. Het gevolg hiervan is dat het Revalidatie Medisch Centrum fors moet besparen.

Geconfronteerd met veranderende financiële kaders heeft RMC Groot Klimmendaal de afgelopen maanden gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen. De financiële meerjarenraming laat, bij ongewijzigd beleid, een tekort zien van zo’n 2,5 miljoen euro, ongeveer 7% van de omzet. De bezuinigingen zijn deels gevonden in de reductie van materiële kosten, zoals van voeding en facilitaire zaken, maar moeten ook gevonden worden in de personeelskosten.

De precieze cijfers zijn nog niet bekend, maar naar verwachting hebben de bezuinigingen tot gevolg dat ongeveer 75 medewerkers (50 fte) boventallig worden. Intern is de bezuinigingsronde inmiddels bekend bij de medewerkers, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Ook de vakbonden zijn op de hoogte. RMC Groot Klimmendaal bespreekt met deze gremia het Sociaal plan dat de directie heeft opgesteld. RMC Groot Klimmendaal begeleidt alle boventalligen zo goed mogelijk bij het vinden van een nieuwe baan, gedwongen ontslagen worden echter niet uitgesloten. De instelling verwacht in de loop van het eerste kwartaal van 2015 tot de uitvoering van het Sociaal plan over te kunnen gaan.

Ytje Jensma, bestuurder van RMC Groot Klimmendaal over de noodgedwongen maatregelen: “Dit is een harde klap voor onze hele organisatie, en met name voor onze medewerkers, voor wie onzekere tijden aanbreken. Maar deze stap is in de huidige zorgcontext helaas onvermijdelijk. Wij blijven ons maximaal inzetten om de revalidatiezorg met dezelfde kwaliteit en professionaliteit vorm te geven als voorheen. Alles draait en blijft draaien om de cliënt - die net als wij - wordt uitgedaagd om zijn grenzen te verleggen en zijn toekomst op een gezonde manier zeker te stellen. Ik heb er vertrouwen in. Want ik geloof in de kracht van revalidatie.”

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook