Tekstgrootte: Voorkeuren

01-10-2015Afdelingsbezoek cliëntenraad afgerond

Afdelingsbezoek cliëntenraad afgerond

In de zorg is het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen. Niet alleen over de keuzes in hun behandeling en zorgbehoefte, maar ook over de algemene ontwikkelingen in de instelling die gevolgen hebben voor henzelf en andere cliënten. Dit betekent bijvoorbeeld meepraten over beleidsplannen of meedenken over kwaliteitsbeleid.

Dankzij de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) bestaat er een adviesorgaan hiervoor met wettelijke bevoegdheden: de cliëntenraad. Een van de vaste taken van de cliëntenraad van RMC Groot Klimmendaal is het afdelingsbezoek.

Dit jaar heeft de raad 56 cliënten bezocht en gesproken op verschillende afdelingen, verdeeld over meerdere locaties. Zo zijn leden van de cliëntenraad op de klinische afdeling geweest en hebben ze verschillende cliënten gesproken in de huiskamers en wachtruimtes aan de Heijenoordseweg in Arnhem. Ook hebben ze poliklinische cliënten gesproken op onze locaties in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en De Gelderse Vallei in Ede.

Van alle bezoeken hebben de leden van de cliëntenraad geanonimiseerde verslagen gemaakt. De verbeterpunten uit de verslagen zijn vervolgens besproken tijdens de cliëntenraadsvergadering van juli. De raad brengt op basis daarvan advies uit aan de bestuurder van de RMC Groot Klimmendaal die actie onderneemt waar nodig. 

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook