Tekstgrootte: Voorkeuren

15-03-2020Aanvullende maatregelen coronavirus

Afbeelding: viruses-thumb

Om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, heeft het kabinet op 15 maart aanvullende maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is dat scholen en kinderdagverblijven vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april dicht gaan. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor kinderen van ouders in onder andere de zorg is er wel opvang.

Wat betekenen deze maatregelen voor u?

  • De kinderrevalidatie die op de schoollocaties plaatsvindt, zal vooralsnog gewoon doorgaan. Hier gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als op de andere Klimmendaal locaties. Alleen voor kinderen met ouders van vitale beroepen wordt op deze schoollocaties opvang verzorgd.
  • Mogelijk dat een deel van onze medewerkers een acuut opvangprobleem heeft. Wij doen ons best om dit op te vangen. Als u niets van ons hoort, dan kunt u er van uitgaan dat uw afspraak of behandeling gewoon doorgaat. Het kan zijn dat in de komende periode een geplande afspraak niet doorgaat of de start van uw behandeling voorlopig wordt opgeschort. Wij nemen dan contact met u op.
  • Aan medewerkers en patiënten wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
  • Heeft u verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten en/of luchtwegklachten) of koorts of heeft u een bezoek gebracht aan één van de risicogebieden? Dan kan uw afspraak niet door gaan. Wij vragen u de afspraak zo tijdig mogelijk telefonisch af te zeggen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd.

De komende dagen zal duidelijk worden welke gevolgen de maatregelen hebben. We bereiden ons zo goed mogelijk voor om onze patiënten de zorg te kunnen blijven bieden die ze nodig hebben. We hebben voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de rijksoverheid strikt op. We realiseren ons dat deze maatregelen de nodige impact op u kunnen hebben en hopen op uw begrip.

Voor meer informatie over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een landelijk informatienummer 0800-1351 geopend waar mensen naartoe kunnen bellen met vragen over het coronavirus. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Management Team en Raad van Bestuur Klimmendaal

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook