Tekstgrootte: Voorkeuren

Heeft u een klacht?

Tijdens de behandeling bij Klimmendaal van uzelf, uw partner of uw kind kan het voorkomen dat u vragen heeft over de gang van zaken. Met uw vragen kunt u altijd terecht bij onze medewerkers.

Klachtenfunctionaris
Er kunnen omstandigheden zijn dat u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken. Dan kunt u onze klachtenfunctionaris raadplegen over hoe u in uw situatie het beste kunt handelen en/of welke procedure u kunt volgen.

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR), die hulp biedt in het geval er sprake is van problemen die de patiënt persoonlijk aangaan en die betrekking hebben op de relatie met Klimmendaal.

De klachtenfunctionaris neemt kennis van uw probleem en kan u begeleiden bij de oplossing ervan. De klachtenfunctionaris kan tussen partijen bemiddelen om zo mogelijk en indien door u gewenst, de vertrouwensrelatie tussen u en Klimmendaal te herstellen of om u te helpen bij het formuleren en/of helder krijgen van het probleem, waardoor dit bespreekbaar kan worden gemaakt. Voorbeelden hiervan leest u in dit artikel: Klachtenfunctionaris aan het woord.

Mocht uw klacht in samenwerking met de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan wordt u in contact gebracht met de klachtencommissie van Klimmendaal.

U bereikt klachtenfunctionaris Marieke Ubbink via:
Telefoon: (06) 19 46 23 52
E-mail: m.ubbink@hetlsr.nl

Download_folderlrnw2
Download hier de folder 'Klachtenfunctionaris'
Download_folderlrnw2
Download hier het Klachtenreglement van Klimmendaal

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook