Tekstgrootte: Voorkeuren

Werkwijze

De Cliëntenraad houdt op uiteenlopende manieren voeling met de gang van zaken binnen Klimmendaal. Het volgt nauwlettend beleidsvoorstellen en voert structureel overleg met de directie. De raad praat met de (ouders of vertegenwoordigers van) patiënten en neemt deel aan diverse interne commissies. Onderstaande punten hebben de blijvende aandacht van de Cliëntenraad:

  • Nazorg: verbetering van de informatie en begeleiding voor de patiënt om na de behandeling zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren
  • Afdelingsbezoeken: van de afdelingsbezoeken worden rapportages gemaakt, de verbeterpunten hierin worden besproken met de organisatie
  • Communicatie: de communicatie met patiënten verbeteren
  • Financiën: het beoordelen van financiële gegevens van de organisatie zoals de jaarrekening en begroting
  • Advies: het gevraagd en ongevraagd adviseren vanuit patiëntperspectief

Bekijk het Werkplan 2019 van de Cliëntenraad om te zien hoe de raad deze aandachtspunten vormgeeft.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook