Tekstgrootte: Voorkeuren

Cliëntenraad

Cliëntenraad

In een zorginstelling waar de patiënt centraal staat, is cliëntmedezeggenschap vanzelfsprekend. In Klimmendaal behartigt de Cliëntenraad de gezamenlijke belangen van de patiënten. Dit betekent dat de Cliëntenraad de inspraak en positie van patiënten versterkt vanuit patiëntperspectief. Dat doen we op 2 (wettelijk bepaalde) wijzen:
1. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen of
2. het verlenen van instemming.
Medezeggenschap door patiënten draagt bij aan waar het ons allemaal om te doen is: een goede kwaliteit van zorg.

Adviesrecht
De Cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) geeft Cliëntenraden een stem in de organisatie. Zo heeft de Cliëntenraad instemmingsrecht over bijvoorbeeld voedingsaangelegenheden, veiligheid, gezondheid en hygiëne (voor een volledige opsomming zie artikel 8 Wmcz 2018). Ook heeft de Cliëntenraad adviesrecht bij onderwerpen als fusie of samenwerking, verhuizing of een ingrijpende verbouwing, een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden, de begroting of de jaarrekening (voor een volledige opsomming zie artikel 7 Wmcz 2018).

Laat uw stem horen!
Om de belangen van patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen is het van belang dat de Cliëntenraad weet wat er zoal leeft onder patiënten. Alle cliëntenraadsleden zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie van Klimmendaal. Door deze regelmatig te bezoeken en contact te zoeken met patiënten (bijv. door deel te nemen aan patiëntenoverleggen) en medewerkers hopen we als “ambassadeur” van zo’n locatie inzicht te krijgen op wat er speelt. We nemen daarnaast deel aan werk- en klankbordgroepen binnen de organisatie om op die manier vroegtijdig te worden betrokken bij het vormgeven van beleid (zoals bijv. bij het opstellen en evalueren van behandelprogramma’s). Ook krijgen we inzicht in de resultaten van alle uitgevoerde patiënttevredenheidsonderzoeken. Opvallende punten worden door de Cliëntenraad onder de aandacht gebracht bij het bestuur van de organisatie. Ook willen we als Cliëntenraad wel eens mee eten met de warme maaltijd van Klimmendaal, een prettige manier om even te vernemen hoe het eraan toe gaat met die maaltijden. In 2021 willen we bovendien een klantenpanel inrichten waarmee we gericht naar uw ervaringen en meningen kunnen vragen.

U kunt als patiënt ook zelf uw ervaringen met ons delen door te mailen naar clientenraad@klimmendaal.nl. Indien u interesse heeft om deel uit te maken van de Cliëntenraad, kunt u ook contact opnemen via dit mailadres.

Meer weten?
In het menu vindt u informatie over de werkwijze en de samenstelling van de Cliëntenraad. Ook stellen de leden zich graag aan u voor op de pagina Even voorstellen. Het jaarverslag van de Cliëntenraad over 2020 vindt u hier.

Download folder

Meer informatie kunt u vinden in de folder. Klik op het icoon hiernaast en download de folder in PDF formaat.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook