Tekstgrootte: Voorkeuren

ANBI-instelling

Klimmendaal is een ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. In dit kader zijn onze gegevens die volgens deze regeling inzichtelijk dienen te zijn hieronder overzichtelijk bij elkaar gezet.

Naam
Klimmendaal

RSIN/fiscaal nummer ANBI
801530039

Contactgegevens
Hoofdlocatie   Heijenoordseweg 5, 6813 GG Arnhem
Postadres       Postbus 9044, 6800 GG Arnhem
Telefoon         (026) 352 61 00
Fax                (026) 352 64 99
Website          www.klimmendaal.nl

Doelstelling ANBI
Bij Klimmendaal komen mensen met een beperking of chronische aandoening om hun persoonlijke revalidatiedoel te behalen. Voor de een is dit zelfstandig wonen, voor de ander aangepast werk of een nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding. Samen met onze betrokken medewerkers verleggen zij hun grenzen telkens weer. Revalideren bij Klimmendaal gebeurt via medisch specialistische behandelprogramma's binnen de expertisecentra voor volwassenen, kinderen en jongeren. Onze multidisciplinaire teams zitten op diverse locaties in Oost-Nederland en zijn gespecialiseerd in neurologische aandoeningen, kinderrevalidatie en spasticiteit.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van ons beleid zijn terug te vinden in ons jaardocument.

Bestuurssamenstelling per 01-01-2018
De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De raad bestaat uit:
dr.ir. M. Kuit (per 14 januari 2019).

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Klik hier om de samenstelling van de Raad van Toezicht te bekijken.

Beloningsbeleid bestuur en personeel
De bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van bestuurders in de Zorg. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code en wordt bezoldigd binnen de geldende normen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Met betrekking tot het beloningsbeleid personeel is de CAO-Ziekenhuizen van toepassing.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Klimmendaal legt jaarlijks in een jaardocument verantwoording af van haar activiteiten. In dit document is ook de jaarrekening opgenomen. Voor meer info en het downloaden van het jaardocument kunt u op deze pagina terecht.

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook