Tekstgrootte: Voorkeuren

Uitgebreide informatie RIVM

Voor uitgebreide informatie en de laatste stand van zaken over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een landelijk informatienummer 0800-1351 geopend waar mensen naartoe kunnen bellen met vragen over het coronavirus. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid, neemt u dan contact op met uw huisarts.

 

Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen die relevant zijn voor patiënten en bezoekers van Klimmendaal.

Gaat mijn afspraak bij Klimmendaal door?

Gaat mijn afspraak bij Klimmendaal door?

Poliklinische afspraken en behandelingen vinden in principe telefonisch plaats. Als een telefonische afspraak niet mogelijk is, wordt deze verzet. Het kan zijn dat uw arts of behandelaar het toch noodzakelijk vindt dat u naar Klimmendaal komt. Er wordt dan persoonlijk contact met u opgenomen.

De afspraak kan in dat geval alleen doorgaan als u geen:

 1. (milde) verkoudheidsklachten heeft (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden);
 2. contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Groepsbehandelingen gaan niet door. Thuisbehandelingen vinden alleen plaats als het medisch noodzakelijk is. U wordt hier dan over gebeld.

Hoeveel begeleiders mag ik meenemen naar mijn afspraak bij Klimmendaal?

Hoeveel begeleiders mag ik meenemen naar mijn afspraak bij Klimmendaal?

Patiënten mogen maximaal één begeleider meenemen naar een afspraak.

Wanneer u naar Klimmendaal komt, denkt u dan aan de bekende hygiënemaatregelen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Indien u als begeleider verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten en/of luchtwegklachten) of koorts heeft, dan kunt u niet naar Klimmendaal komen.

Mijn behandeling is uitgesteld. Wat nu?

Mijn behandeling is uitgesteld. Wat nu?

Patiëntenfederatie Nederland heeft haar zorgen geuit over de zorg aan niet-coronapatiënten. Zij hielden een onderzoek onder 8.000 leden, waaruit bleek dat patiënten zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van het uitstel van hun behandeling.

Ook bij Klimmendaal zien en delen wij deze zorgen. Het uitstellen en opschorten van behandeling is in geen geval wenselijk, maar de veiligheid voor onze maatschappij en voor onze patiënten staan voorop in de keuzes die we moeten maken.
 
Zodra de situatie het toelaat zullen wij de behandelingen uiteraard weer opstarten. Intussen werken wij er hard aan om beeldbellen op een veilige manier mogelijk te maken, zodat er in de tussentijd contacten kunnen blijven bestaan tussen u en uw behandelaar.

Kan ik een patiënt bezoeken die bij Klimmendaal is opgenomen?

Kan ik een patiënt bezoeken die bij Klimmendaal is opgenomen?

Patiënten die zijn opgenomen, mogen voorlopig maximaal één vaste bezoeker per dag ontvangen. Elke patiënt kan maximaal twee vaste bezoekers aanwijzen.

Volledige bezoekersregeling van Klimmendaal:

 • Elke patiënt mag 2 personen aanwijzen als vaste bezoekers.
 • Bezoekers onder de 16 jaar zijn helaas niet toegestaan.
 • Elke patiënt mag per dag 1 van deze twee vaste bezoekers ontvangen. Vaste bezoekers mogen dus niet tegelijkertijd komen.
 • Een vaste bezoeker mag een patiënt bezoeken op één van de twee bezoekuren. Het middagbezoekuur is van 15.00 tot 17.00 uur. Het avondbezoekuur is van 19.00 tot 21.00 uur.
 • Elke patiënt mag maximaal 1 keer op een dag bezoek ontvangen.
 • Elke bezoeker moet zich bij de receptie melden en legitimeren bij binnenkomst en bij vertrek. Bij de receptie wordt een lijst bijgehouden van de bezoekers.
 • Patiënten mogen niet met hun bezoeker naar buiten.
 • Heeft u verkoudheidsklachten of koorts? Dan mag u onze patiënten niet bezoeken.
 • Heeft u als bezoeker een begeleider? Dan mag deze helaas niet mee naar binnen.
 • Tijdens het bezoek blijven de landelijk geldende hygiënemaatregelen van kracht. Houdt bijvoorbeeld steeds 1,5 meter afstand, hoest en nies in uw elleboog en was uw handen regelmatig. U vindt de maatregelen op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
 • Bent u niet aangewezen als vaste bezoeker? Dan kun u helaas voorlopig niet op bezoek komen.

 

Graag wijzen we u er nogmaals op dat u niet op bezoek kunt komen als u:

 1. (milde) verkoudheidsklachten heeft (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden);
 2. contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Mogen patiënten die zijn opgenomen met weekendverlof?

Mogen patiënten die zijn opgenomen met weekendverlof?

Helaas is weekendverlof op dit moment niet mogelijk. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de arts hiervan afwijken. Dit kunt u met uw arts overleggen.

Is het restaurant van Klimmendaal in Arnhem en Apeldoorn gewoon open?

Is het restaurant van Klimmendaal in Arnhem en Apeldoorn gewoon open?

Het restaurant van Klimmendaal in Arnhem en Apeldoorn is vanaf 17 maart gesloten. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor patiënten en bezoekers.

 

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk je contacten waar dat kan

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat doet Klimmendaal om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Wat doet Klimmendaal om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers zijn extra alert op signalen van besmetting. Zij weten wat ze moeten doen bij een (mogelijke) besmetting en hoe ze dan moeten (be)handelen. Er zijn korte lijnen met onze samenwerkingspartners, zoals huisartsen en GGD. Daarnaast hebben we verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de rijksoverheid strikt op.

Wat gebeurt er wanneer bij een patiënt van Klimmendaal het coronavirus wordt geconstateerd?

Wat gebeurt er wanneer bij een patiënt van Klimmendaal het coronavirus wordt geconstateerd?

Indien er een patiënt (mogelijk) is besmet, dan heeft Klimmendaal daar strikte protocollen voor. Ook de protocollen van de GGD gaan dan in werking: samen kijken we of er mogelijk risicovol contact met revalidatieartsen, behandelaren en verpleegkundigen is geweest, evenals met andere personeelsleden en/of bezoekers. De GGD is daarnaast ook verantwoordelijk voor het contactonderzoek buiten Klimmendaal. Afhankelijk van de gezondheidssituatie van de patiënt gaat hij/zij naar huis in quarantaine of wordt de patiënt bij Klimmendaal in isolatie opgenomen. In dat geval wordt de patiënt volgens vaste protocollen voor behandeling van infectiepatiënten met luchtweginfecties verzorgd en behandeld.

Wanneer word ik door Klimmendaal over een besmetting met het coronavirus geïnformeerd?

Wanneer word ik door Klimmendaal over een besmetting met het coronavirus geïnformeerd?

Wanneer word ik door Klimmendaal over een besmetting met het coronavirus geïnformeerd?
Wij volgen hierin het advies van het RIVM en de GGD. Indien er een besmetting is vastgesteld bij een patiënt of medewerker van Klimmendaal, dan informeren wij u over de stand van zaken en eventuele maatregelen. In alle andere gevallen, zoals een besmetting in huiselijke kring van een patiënt of medewerker, respecteren wij hun privacy en communiceren wij niet. Hiermee beperken wij de berichtgeving tot situaties die daadwerkelijk effect op de locaties van Klimmendaal hebben.
 

Worden er nog bijeenkomsten gehouden bij Klimmendaal?

Worden er nog bijeenkomsten gehouden bij Klimmendaal?

Evenementen en bijeenkomsten van Klimmendaal gaan voorlopig niet door. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuïteit van de zorg, kan hierop door de behandelend arts een uitzondering gemaakt worden.
 

Vinden er nog sportactiviteiten plaats?

Vinden er nog sportactiviteiten plaats?

Alle sportactiviteiten van Zintens Sportvariant zijn afgelast, in lijn met het landelijke besluit om sportscholen te sluiten. Tevens is het zwembad gesloten.
 

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Kijkt u dan op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook