Tekstgrootte: Voorkeuren

Uitgebreide informatie RIVM

Voor uitgebreide informatie en de laatste stand van zaken over het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM. Ook is er een landelijk informatienummer van de Rijksoverheid  (0800) 1351. U kunt bellen met vragen over het coronavirus. Heeft u vragen over uw eigen gezondheid, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Hieronder vindt u een aantal antwoorden op vragen die relevant zijn voor patiënten en bezoekers van Klimmendaal.

Gaat mijn afspraak bij Klimmendaal door?

Gaat mijn afspraak bij Klimmendaal door?

Poliklinische afspraken en behandelingen vinden zoveel mogelijk telefonisch plaats. In sommige gevallen vindt een afspraak op locatie plaats. U krijgt hiervan bericht van uw behandelaar.

De afspraak kan alleen doorgaan als u:

 1. geen (milde) verkoudheidsklachten heeft (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden);
 2. geen contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Groepsbehandelingen gaan door in groepen van maximaal 10 personen, mits de ruimte groot genoeg is om 1,5 m afstand te houden.Thuisbehandelingen vinden alleen plaats als het medisch noodzakelijk is. U wordt hier dan over gebeld.

Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/hooikoorts. Kan mijn kind naar Klimmendaal komen voor behandeling?

Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/hooikoorts. Kan mijn kind naar Klimmendaal komen voor behandeling?

Voorafgaand aan uw bezoek vragen we u om een vragenlijst in te vullen. Uit deze vragenlijst zal blijken of uw ind naar Klimmendaal kan komen.

Is uw kind jonger dan 6 jaar? Dan hanteren we de vragenlijst voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Is uw kind ouder dan 6 jaar? Dan hanteren wij de vragenlijst voor kinderen ouder dan 6 jaar.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak bij Klimmendaal?

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak bij Klimmendaal?

Probeer zoveel mogelijk alleen naar Klimmendaal te komen. Alleen als het echt nodig is, mag u maximaal één begeleider meenemen. Op sommige locaties van Klimmendaal is er vanwege de beschikbare ruimte eerst toestemming van een arts nodig voordat u een begeleider mee naar binnen kunt nemen. U wordt hierover geinformeerd.

Zowel u als uw begeleider zal voor binnenkomst een vragenlijst moeten doornemen om te controleren of er klachten zijn die kunnen wijzen op het coronavirus.

Mijn behandeling is uitgesteld. Wat nu?

Mijn behandeling is uitgesteld. Wat nu?

Patiëntenfederatie Nederland heeft haar zorgen geuit over de zorg aan niet-coronapatiënten. Zij hielden een onderzoek onder 8.000 leden, waaruit bleek dat patiënten zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van het uitstel van hun behandeling.

Ook bij Klimmendaal zien en delen wij deze zorgen. Het uitstellen en opschorten van behandeling is in geen geval wenselijk, maar de veiligheid voor onze maatschappij en voor onze patiënten staan voorop in de keuzes die we moeten maken.

Op dit moment vinden de behandelingen nog zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaats. Langzaam worden de afspraken op locatie ook weer uitgebreid. U ontvangt bericht van uw behandelaar hoe, en op welke manier, uw behandeling verder plaatsvindt.

Kan ik een patiënt bezoeken die bij Klimmendaal is opgenomen?

Kan ik een patiënt bezoeken die bij Klimmendaal is opgenomen?

Patiënten die zijn opgenomen, mogen bezoek ontvangen. De regels rondom het bezoek veranderen regelmatig. U leest de bezoekregels hier

Graag wijzen we u er nogmaals op dat u niet op bezoek kunt komen als u:

 1. (milde) verkoudheidsklachten heeft (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden);
 2. contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Mogen patiënten die zijn opgenomen met weekendverlof?

Mogen patiënten die zijn opgenomen met weekendverlof?

Op dit moment is weekendverlof voor volwassenen helaas niet mogelijk. Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel op weekendverlof. In sommige gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld op basis van medische noodzaak. De arts overlegt dit met de patiënt en de verpleging.

Indien patiënten wel met weekendverlof gaan, dan:

 • gelden de landelijke richtlijnen,
 • U blijft thuis. U onderneemt geen activiteiten buiten de deur zoals uitstapjes, winkelbezoek etcetera.
 • U heeft contact met uw gebruikelijke huisgenoten. U ontvangt geen bezoek en u gaat zelf niet elders op bezoek.
 • Als u of één van uw huisgenoten tijdens het verlof klachten krijgt die zouden kunnen wijzen op een COVID-19 infectie, dan neemt u contact op met de afdeling voordat u terugkomt. De verpleging van de afdeling laat u weten wat u in zo'n geval moet doen.
 • Na uw verlof wordt u bij binnenkomst bij Klimmendaal opnieuw gescreend op klachten.

Is het restaurant van Klimmendaal in Arnhem en Apeldoorn open?

Is het restaurant van Klimmendaal in Arnhem en Apeldoorn open?

Helaas zijn onze restaurants in Arnhem en Apeldoorn gesloten.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk uw contacten waar dat kan

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Wat doet Klimmendaal om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Wat doet Klimmendaal om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers zijn extra alert op signalen van besmetting. Zij weten wat ze moeten doen bij een (mogelijke) besmetting en hoe ze dan moeten (be)handelen. Er zijn korte lijnen met onze samenwerkingspartners, zoals huisartsen en GGD. Daarnaast hebben we verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de rijksoverheid strikt op.

Wat gebeurt er wanneer bij een patiënt van Klimmendaal het coronavirus wordt geconstateerd?

Wat gebeurt er wanneer bij een patiënt van Klimmendaal het coronavirus wordt geconstateerd?

Indien er een patiënt (mogelijk) is besmet, dan heeft Klimmendaal daar strikte protocollen voor. Ook de protocollen van de GGD gaan dan in werking: samen kijken we of er mogelijk risicovol contact met revalidatieartsen, behandelaren en verpleegkundigen is geweest, evenals met andere personeelsleden en/of bezoekers. De GGD is daarnaast ook verantwoordelijk voor het contactonderzoek buiten Klimmendaal. Afhankelijk van de gezondheidssituatie van de patiënt gaat hij/zij naar huis in quarantaine of wordt de patiënt bij Klimmendaal in isolatie opgenomen. In dat geval wordt de patiënt volgens vaste protocollen voor behandeling van infectiepatiënten met luchtweginfecties verzorgd en behandeld.

Wanneer word ik door Klimmendaal over een besmetting met het coronavirus geïnformeerd?

Wanneer word ik door Klimmendaal over een besmetting met het coronavirus geïnformeerd?

Wij volgen hierin het advies van het RIVM en de GGD. Indien er een besmetting is vastgesteld bij een patiënt of medewerker van Klimmendaal, dan informeren wij u over de stand van zaken en eventuele maatregelen. In alle andere gevallen, zoals een besmetting in huiselijke kring van een patiënt of medewerker, respecteren wij hun privacy en communiceren wij niet. Hiermee beperken wij de berichtgeving tot situaties die daadwerkelijk effect op de locaties van Klimmendaal hebben.
 

Worden er nog bijeenkomsten gehouden bij Klimmendaal?

Worden er nog bijeenkomsten gehouden bij Klimmendaal?

Evenementen en bijeenkomsten van Klimmendaal gaan voorlopig niet door. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuïteit van de zorg, kan hierop door de behandelend arts een uitzondering gemaakt worden. Wel geldt er een maximum aantal deelnemers, en worden de andere maatregelen zoals de 1,5 meter-maatregel altijd gehandhaafd.
 

Vinden er nog sportactiviteiten plaats?

Vinden er nog sportactiviteiten plaats?

Zintens SportVariant zal binnen de mogelijkheden een aantal activiteiten hervatten en opstarten. Per locatie zijn er verschillen. De deelnemers worden daarvan voortdurend op de hoogte gebracht.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Als u nog vragen heeft met betrekking tot Klimmendaal en corona kunt u het beste contact opnemen met de locatie waar u onder behandeling bent/gaat. Deze contactgegevens vindt u op deze pagina.

Heeft u algemene vragen over corona? Kijkt u dan op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Klimmendaal

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Deze klim begint met kijken naar wat je nog wel kunt. En bedenken wat je wilt. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Klimmendaal: op weg naar eigen kracht.

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie op diverse locaties in Oost-Nederland. Bij ons revalideren kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of cognitieve beperking. Wij begeleiden hen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Algemene adresgegevens

Hoofdlocatie:
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 00

Klimmendaal heeft diverse locaties in Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Ede en Zutphen.
Klik hier voor contactgegevens van alle locaties.

icon_youtube
icon_twitter
icon_linkedin
icon_facebook